Coaching

EHF Konsult

Coaching


Coaching handlar om att uppnå resultat genom en stödjande relation mellan coachen och den coachade. Det bygger på relationen och den ömsesidiga överenskommelsen mellan två jämlika.


Den coachade söker kunskaper, inte från coachen , utan i sig själv med stöd och stimulans från coachen.

 

Coaching betyder att frigöra en persons möjligheter. Det är inte ett sätt att undervisa utan en metod att hjälpa andra att lära sig själva. Modellen bygger på att den coachade är kreativ, resursstark och har en helhetssyn på sitt liv.

 

Det är viktigt att skapa en coachande miljö som bygger på förtroende, tillit, trovärdighet och utrymme. Agendan kommer från den coachade.

 

I följande situationer kan det vara aktuellt med coaching

 

  • Utveckla det personliga ledarskapet
  • Träna särskilda färdigheter som att tala inför grupp, göra sin röst hörd i ett mindre eller större sammanhang
  • Få en samtalspartner i vägvalsfrågor som har betydelse för framtiden
  • Individuell form för utveckling och lärande

 

 

Min egen utbildning till coach har jag dels genom den systemiska utbildningen och dels genom utbildning vid IHPU Institutet för högre utbildning för psykologer.   


0739-84 59 42

ehfkonsult@evafrisk.se